Home Overwegingen Geschiedenis Aanmelden> Stichting Berichten Planidee Facebook Contact:    info@mooicrempene.nl

Diverse berichten in PDF

Hier klikken  voor het overzicht van de voortgangsberichten van "De verontruste Dijkbewoners" tot oktober 2021

Hier klikken  voor een overzicht van alle voortgangsberichten tot en met met juni 2023 van de Stichting "Mooi Crempene"

Hier klikken   voor onze presentatie voor de Zuid-Hollandse Vereniging Voor Klein Kernen (ZHVVKK) in PDF.

Hier klikken   voor het Manifest Levende Rivieren.

Hier klikken   voor de kamerbrief van de minister Water en Bodem Sturen.

Hier klikken   voor de power point presentatie van Professor Vellinga aan de dialoogtafel