Home Overwegingen Geschiedenis Aanmelden> Stichting Berichten Planidee Facebook Contact:    info@mooicrempene.nl

Wie zijn wij?

Logo van Mooi Crempene Deze website (mooicrempene.nl) is gemaakt door de stichting "Mooi Crempene" (Crempene is de oudst bekende naam van Krimpen aan de Lek en betekende "oversteekplaats").

De stichting is opgericht door een groep inwoners die Krimpen aan de Lek mooier en leefbaarder willen maken door een goede invulling van het IHC/Boogaerdt-terrein.

De aanleiding is de uitnodiging van de gemeente in de recente omgevingsvisie om met burgerinitiatieven te komen die invulling geven aan de uitgangspunten van deze omgevingsvisie. Een burgerinitiatatief is hier zeer noodzakelijk om een tegengeluid te laten horen tegen de partijen die het terrein voornamelijk zien als een winstmogelijkheid. Immers zowel de grondeigenaren als de betrokken projectontwikkelaars hebben dat als hoofddoel.

Ons hoofddoel is deze terreinen te gebruiken om iets moois toe te voegen aan onze dorpskern. We denken daarbij aan het behoud van de natuur en recreatiemogelijkheden. Tegelijkertijd een invulling gevend die rekening houdt met de vervuilde ondergrond en die bij extreem hoog water geen grote problemen oplevert voor ons dorp en haar inwoners.

Hiervan uitgaande hebben we een zogenaamd Programma van Functionaliteiten opgesteld die naar ons inzien invulling zouden kunnen gaan geven aan het IHC-terrein (rode contour) tezamen met het Boogaerdt-terrein (blauwe contour) te Krimpen aan de Lek, verder gezamenlijk te benoemen als het IHC-terrein.Indien u zich ook kunt vinden in onze doelstellingen zouden wij het zeer waarderen als u zich aansluit bij onze stichting. Hoe meer mensen er achter ons plan staan, des te groter de kans van slagen. U kunt zich hier inschrijven. Als ondersteuner van onze stichting zullen wij u als eerste op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.