Home Overwegingen Geschiedenis Aanmelden> Stichting Berichten Planidee Facebook Contact:    info@mooicrempene.nl

Historisch overzicht van mislukte ontwikkelingen IHC terrein

Jaar     Gebeurtenis
1853 De scheepswerf wordt gesticht op het huidige IHC-terrein
1892 Tewaterlatingbouw van de 85 meter lange viermastbark Jeanette Francoise.
1953 Bouw van 2 alluminium mijnenvegers.
1980 Einde industriele activiteiten op het IHC terrein.
1987 Voorbereidingsbesluit van de gemeente voor bestemming groenvoorziening.
1989 Gemeentebesluit bestemming groenvoorzieing met mogelijkheid tot latere aanpassing tot recreatie voorzieningen en 40 woningen
1989 Verkoop IHC-terrein aan projectontwikkelaar A.K.M.
1990 Gemeente gaat niet akkoord met de plannen van de projectontwikkelaar vanwege onvoldoende financiele haalbaarheid.
1998 Na vele rechtszaken met de projectontwikkelaar is het terrein weer in eigendom van IHC.
2002 Brainstormgroep buigt zich over de mogelijke woningbouwlokaties in Krimpen aan de Lek.
2003 IHC sluit overeenkomst met projectontwikkelaar Dura Vermeer, welke een plan maakt voor 250 woningen.
2005 Gemeente presenteert struktuurvisie Nederlek met op het IHC terrein woningbouw, een concentratie van de 2 jachthavens en een wandelpad langs de rivier. Er wordt een intentie-overeenkomst met IHC getekend
2009 IHC ontbindt de overeenkomst met Dura Vermeer en sluit een overeenkomst met projectontwikkelaar Planoform.
2011 Gemeente ondertekent een intentieverklaring met IHC en bespreekt de plannen van Planoform met de scouting en de watersportverenigingen.Er zijn wederom ca 250 woningen gepland in dit buitendijkse gebied.
2012 Hoogheemraadschap besluit tot dijkverzwaring en gebruikt daarvoor een voor woningbouw interressant gedeelte van het IHC-terein.
2014 Planoform is niet meer actief bezig met de ontwikkeling mede omdat financiele haalbaarheid nog onzekerder is geworden.
2019 Whoonapart presenteert een nieuw plan voor de ontwikkeling van het IHC terrein. Met 250 woningen met gebouwen tot 5 verdiepingen toe
2019 Start van De Verontruste Dijkbewoners als tegenwicht tegen de grootstedelijke plannen van Whoonapart.
2020 Whoonapart gaat failliet en haar intentieverklaring met de gemeente stopt.
2021 Oprichting van de Stichting Mooi Crempene.
Onderstaand de doelstelling van onze stichting:
2022 Gemeente gaat ons Programma van Functionaliteiten van de stichting Mooi Crempene onderzoeken op haalbaarheid.
2023 Gemeente neemt het besluit het plan te accepteren als de enige goede ontwikkeling van het IHC/Boogaerdt terrein, en verandert het bestemmingsplan dienovereenkomstig
2023 Gemeente verwerft het terrein en start de ontwikkeling
2025 Krimpen aan de Lek kan gaan genieten van de voordelen van het plan van Mooi Crempene.
werfterrein Jeanette Francoise op de helling Radarboot Kapitein Kok Logo Mooi Crempene Ingekleurde dwarshelling Nederlek nieuws Intentieverklaring Luchtfoto WSV Smit restant betonnen scheepshelling Logo Historische vereniging Crempene